AJUNTAMENTS

Espectacles par a tot típus de festes i esdeveniments.

Festa major, nadals, l’aplèc de tota la vida, festes dels diferents barris o nuclis, campanyes publicitàries d’intervencions municipals, inauguracions…